AmpliacióEl mes d'octubre del 1904 es va signar a Paris i en presència del Embaixador espanyol a França un protocol per iniciar l'obra de la via de tren de Lleida a Saint-Gironç.
En els deu anys següents França es comprometia a realitrzar l'obra de Toulouse a Saint-Gironç, via Bouussens, en deu anys. Espanya, per la seva part ho tenia que tenir enllestit fins a Sort.
El tram entre aquests dos punts es faria en una obra conjunta.
França va fer aquest tram en 5 anys i va continuar l'obra fins a tenir les explanacions, inclosos túnels, fins a començar el tunel de Salau.
A la part espanyola no es va arribar a La Pobla fins el 1952.
La rao de fer una maqueta va ser un punt final d'un treball d'investigació sobre la inea i d'altres, fins a 12, que s'havien estudiat, principalment per part francessa.
La primera fase de la maqueta va ser la de les estacions de La PObla de Segur i la seva anterior, en el recorregut, de Salàs de Pallars.
I aquesta ampliació esta destinada a travesar, en maqueta, els pirineus i arribar a la primera estació francessa projectada, la d'Aulus-les-Bains.
Aquesta estacó mai va ser construida i per la qual cosa no tenim, en principi, seguretat de com hagués estat. Pero hi ha prou informació i evidència d'imaginar-ho doncs la linia a la que tenia que estar assigada era la "Compagnie des Chemins de Fer du Midi" i totes les seves estacions estaven construides pel mateix patro i, segons la importancia eren mes llarges o mes curtes.
Això es pot veure en estacions que encara avui es poden veure, Saint-Girons, Rimont i Baulou-Ariege.
He copiat aquestes dues últimes doncs es de suposar que la d'Aulus-les-Bains seria de la mateixa mida.
I per donar-li una mica d'ambient he reproduït cincs cases de l'esmentada població, que si be que en la realitat no estan juntes les he unit i aixi en una linia tenim una representació de tot el poble.